Čistači septičke jame

Posebne, laboratorijski selektirane bakterije u ovom preparatu vrše snažnu i koncentrovanu razgradnju oragnskih začepljenja na svim delovima septičkog sistema čime se brzo uspostavlja normalna funkcija cevi, septičke jame (tanka) i drenažnog polja (okolno zemljište).

Septico Fast + Septico Tretman (PAKET)

 6000 rsd 4800 rsd

Septico Treatment (GODIŠNJI TRETMAN SEPTIČKE JAME)

3000 rsd 2400 rsd

Septico Fast Cleaner (BRZI ČISTAČ SEPTIČKE JAME)

3000 rsd 2400 rsd